Thứ tư, ngày 10 tháng tư năm 2013

Đào tạo nhạc công organ


Phần căn bản:
  • Nhạc lý tổng quát, cách thành lập hợp âm
  • Thực hành đàn và  hát các điệuPhương pháp đệm đàn Nâng cao:

  • Xác định giọng trưởng/ thứ và tự viết hợp âm cho bài hát
  • Lý thuyết về hòa âm
  • Đệm đàn cho bất kì bài hát nào
  • Đệm đúng điệu và hợp âm khi nghe bạn bè hoặc bản thân bạn tự hát
  • Kỹ thuật đệm các điệu phăng - Sô lô đệm,.
  • Tự soạn Introl các bài hát
  • Tự soạn đệm cho bài hát bất kì