Thứ tư, ngày 10 tháng tư năm 2013

Đệm đàn thánh ca

Phần căn bản:
 • Giới thiệu về đàn, tư thế ngồi đàn, các ngón tay
 • Kỹ thuật luyện ngón – Hướng dẫn triển khai nốt nhạc và Hợp âm trên đàn piano
 • Nhạc lý tổng quát, cách thành lập hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy …
 • Thực hành đàn và hát các điệu thường sử dụng để đệm Thánh ca.


Phương pháp đệm đàn - nâng cao:
 • Lý thuyết về Hòa âm – Đặc điểm của Hòa âm trong các tác phẩm Thánh ca
 • Cách xác định giọng trưởng/thứ
 • Cách xác định Chủ âm (tông, giọng) của tác phẩm Thánh ca
 • Tự viết hợp âm cho tác phẩm Thánh ca
 • Xác đinh điệu cho tác phẩm Thánh ca
 • Đệm đàn với bất kỳ ca khúc Thánh ca nào
 • Đệm đàn dựa theo giọng hát
 • Đệm đúng điệu và hợp âm khi nghe bạn bè hoặc tự bản thân bạn hát
 • Kỹ thuật tăng tông, giảm tông (di cung, dịch giọng) cho ca khúc
 • Kỹ thuật đệm các điệu phăng – sôlô đệm …
 • Kỹ thuật Intro đầu bài nhạc, giữa bài nhạc (giang tấu) và cuối bài nhạc (Ending)
 • Tự soạn đệm cho bài hát bất kỳ
 • Luyện tập các ca khúc Thánh ca phổ biến.